Dades reutilitzables com a recursos lingüístics

1 (Demo)

Dades reutilitzables

Dades reutilitzables com recursos lingüístics – gob.es

La Llei sobre la Reutilització d’Informació del Sector Públic (RISP) 18/2015, de 9 de juliol de 2015 es va publicar modificant la Llei anterior 37/2007, de 16 de novembre per a incorporar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva europea 2013/37/UE que té la mateixa finalitat, i.e. potenciar la reutilització de la informació del sector públic.

Com s’indica en el seu preàmbul, amb aquesta llei “es persegueix facilitar la creació de productes i serveis d’informació basats en documents del sector públic, garantir l’eficàcia en l’ús transfronterer de documents del sector públic per empreses privades i ciutadania i promoure la lliure circulació d’informació i la comunicació, garantint el respecte a la seguretat jurídica, la protecció de les dades personals, així com la propietat intel·lectual i industrial”.

Llegir notícia completa.