Notícies

Noticias de interés

2020-02-14 (1)
VII Jornada sobre Ciutats segures, sostenibles i intel·ligents

La Universitat Politècnica de València presenta, la VII Jornada sobre Ciutats segures, sostenibles i intel·ligents, una plataforma d’intercanvi d’informació i experiències amb especialistes de l’Administració, empreses i associacions, per a professionals del sector.
Esdeveniment en el qual vam poder tractar temes d’actualitat de projectes de desenvolupament de Smart Cities.