Plataformes digitals i privacitat

Què ocorre amb la informació que cedim a través d'Internet?

La presència de la tecnologia en, cada vegada, més àmbits de la nostra vida quotidiana provoca certes inquietuds en la població al voltant de la seguretat i la privacitat. Tal com comentem en l’última publicació “La tecnologia en la lluita contra el *COVID-19”, la crisi sanitària ha donat lloc a la creació de múltiples eines digitals per a combatre el virus. Moltes d’aquestes plataformes, es basaven en la recollida i en el tractament de les dades personals de la ciutadania. Era el cas, per exemple, d’aplicacions de diagnòstic de la malaltia, on s’havia d’aportar informació sobre la identitat, els símptomes i les relacions o vincles amb altres individus.

El fet que terceres persones disposen d’aquest valuós contingut i l’ús que facen del mateix, suscita certs dubtes i preocupacions per part de la societat. En el següent article, ‘Protegir la intimitat en la societat digital post Covid-19‘, es tracta aquest assumpte i es demanda un tractament de la informació que es destine únicament per a finalitats relacionades amb la salut pública. Al seu torn, se sol·licita que es prenguen les mesures necessàries per a protegir la intimitat dels usuaris i usuàries.

Davant aquesta situació, és d’interés també, conéixer millor els drets que es recullen en la Llei de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, per a saber en profunditat què pot ocórrer amb aquesta informació. Així mateix, s’ha de ser crítics amb l’ús de certes plataformes o eines que no tinguen una naturalesa pública, perquè poden incloure en la seua política de privacitat algunes condicions que no asseguren, amb la mateixa fiabilitat que l’Estat, que l’objectiu final de les dades personals dels usuaris i usuàries siga de caràcter social. Previ a l’ús de cadascuna d’aquestes aplicacions o plataformes, és recomanable llegir i informar-se sobre la fi de la informació recaptada en cadascuna d’elles.

"El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable". (Llei N° 3, 2018)

Leave a comment